top of page

Stručný přehled toho, co děláme týden po týdnu. 

WEEK 1- první týden druhého pololetí- Kvízy- pravda nebo lež, výroba otázkové hry

pondělí- DOPOLEDNE- výroba masek k písničce SLOW- FOX, BEAR, MOUSE, hraní pohádky, hra- animal memory game

              ODPOLEDNE- gramatika- skládání vět v přítomném prostém a průběhovém čase- správný slovosled, výroba sešitů- walking picnic- pozorování a zapisování vět o lidech 

úterý-   2pm, 3pm- kvíz- true x false, výroba otázkové hry- jakým jsi superhrdinou

             4pm, 5pm- kvíz- true x false, výroba hry- jaké jsi zvíře

středa- 2pm- kvíz true x false, dotazník- what kind of friend are you? výroba otázkové deskové hry

            3pm- kvíz true x false, výroba deskové hry- vystřihování obrázků, příprava na příště

            4mp- kvíz- what animal is this? Hledání zvířátek a vybarvování podle poslechu, pohádka

            5pm- kvíz true x false, výroba deskové hry- vystřihování obrázků, hraní hry- slovíčko OR a dopňování slov podle obrázků

           

WEEK 17- konec prvního pololetí- hra- city maps, role plays, gramatika- going to, předp. čas

pondělí- DOPOLEDNE- worksheets k písničce Slow- hledání slov, vybarvování, vymýšlení vlastního příběhu

             ODPOLEDNE- rýmování- konverzace, rýmování- čtení- učebnice Grammar Box, Fun for movers- hledání slov a čtení, starší děti- otázky a pořádek slov ve větě

úterý- starší děti 2pm, 3pm- video San Francisco, gramatika- předpřítomný čas- použití, učebnice Optimize- grammar test

          mladší děti 2pm, 5pm- pořádek slov ve větě- přeházené otázky, téma- City map- co najdeš ve městě- spelling a role plays, gramatika- He/ she is going to...

         nejmladší děti 4pm, 5pm- dodělávání hry z minulého týdne- poslech- umísťování obchodů podle poslechu, výroba kartiček- spojování míst a podstatných jmen

středa- starší děti 2pm, 5pmvideo San Francisco, gramatika- předpřítomný čas- použití, učebnice Optimize- grammar test

          mladší děti 2pm- pořádek slov ve větě- přeházené otázky, téma- City map- co najdeš ve městě- spelling a role plays, gramatika- He/ she is going to...

         mladší děti 5pm- hra- rýmování, hledání rýmů, čtení, dodělávání City Map z minulého týdne

         mladší děti 3pm- rýmy, worksheet SLOW + písnička- hledání slov, hledání rýmů, vybarvování a vymýšlení vlastní pohádky

         nejmladší děti 4pm- worksheet SLOW- vybarvování a vystřihávání, básničky This and That, Doubles, craft- malování FOREST, STREAM, HOUSE, MOUNTAINS a umisťování BEAR, FOX, MOUSE

čtvrtek- 

pátek- storybook reading- A new Pony- čteme si, malujeme vodovkama PONIES, ANGRY MEN, MOM, vyrábíme točící loutky a nakonec hrajeme pohádku podle knížky

WEEK 16: city map, opakování předložek, pořádek slov ve větě II, dovětky- so can I...

pondělí- DOPOLEDNE- nová písnička SLOW- příběh tří zvířátek: bear, fox, mouse, warm up- míchání barev

              ODPOLEDNE- craft- budovy ve městě- výroba, pojmenování, gramatika- otázky, doplňování slov v otázkách v přítomném čase a ve třetí osobě (učebnice FUN FOR MOVERS)

úterý-    starší děti- dovětky- neither/ nor...so, téma- everyday problems- míchání časů ve větách, video BBC- how trees communicate

             mladší děti- opakování předložky, pořádek slov ve větách- tvoření vlastních vět v budoucím čase, téma- funny animal expressions

             nejmladší děti- předložky- opakování, pokračování z minula: buildings in the city- pojmenovávání budov (neurčité a určité členy) a role plays

středa: nejmladší děti- stavění domečků a měst- obchody- banana shop, car shop, toy shop, ice-cream shop

           starší děti- opakování předložky, pořádek slov ve větách- tvoření vlastních vět v budoucím čase, téma- funny animal expressions

           nejstarší děti- kviz- politicka situace v GB x USA

čtvrtek- ODPOLEDNE- výroba papíru, role plays- shopping- selling and buying, counting, craft- obchody- pojmenovávání, natáčení role plays videí

            starší děti- dovětky- neither/ nor...so, téma- everyday problems- míchání časů ve větách, video BBC- how trees communicate

            mladší děti- opakování předložky, pořádek slov ve větách- tvoření vlastních vět v budoucím čase, téma- funny animal expressions

            nejmladší děti- mapa města, budování města, stavění a malování obchodů, role play- hello, please, this? can I? hra So Can I 

 

WEEK 15: téma: předložky, pořádek slov ve větě, this x that a výroba strukturovaného papíru

pondělí- DOPOLEDNE- básnička This and That , chants- we are going to TOUCH/ PINCH, míchání barev na novinách, písnička MAP, výroba PLANES

             ODPOLEDNE- předložky- psaní a umísťování, pracovní list- minulý, budoucí, přítomný čas a slovesa, starší děti- práce s textem, doplňování a skládání vět, mladší děti- čtení a hledání slov, craft- výroba strukturovaného papíru

úterý- nejmladší děti- předložky, skládání slov- pořádek slov ve větě, výroba strukturovaného papíru- budovy ve městě- rozhovory,

          mladší děti- předložky- hra, učebnice Fun For Movers- předložky a pořádek slov ve větě, worksheet- budoucí, minulý a přítomný čas

          starší děti- video- BBC Bug that can save the world, učebnice Inside out upper intermediate Unit 1- auxiliary verbs, question tags

středa- nejmladší děti- MAP puzzle- dodělávání z minulého týdne, básnička rýmy This and That, craft- buildings

            mladší děti- pořádek slov ve větě- jednoduché fráze, předložky- psaní/ spelling: IN, ON, UNDER, AROUND, OVER, NEXT TO, IN BETWEEN, schovávání po třídě, umísťování na správná místa, craft- buildings in a city- výroba strukturovaného papíru

            nejstarší děti- učebnice Inside Out- How well we know each other

čtvrtek: odpolední kurz- příběh krále Artuše- skládání a poslech, příprava na další týden, kdy budeme vyrábět loutky a hrát 

            nejstarší děti- učebnice Inside Out- How well we know each other

            mladší děti- předložky, pořádek slov ve větě, buildings in a city- výroba strukturovaného papíru

           nejmladší děti- MAP puzzle- dodělávání z minulého týdne, básnička rýmy This and That,

pátek- dopoledne: výroba dvou map- slovíčka- TREES, BIG X SMALL HOUSE, CAR, TRAIN, BOAT, umisťování na papír, 3D mapa- domečky z krabic a mušlí 

WEEK 14: téma: mapy a předložky a myšlenkové mapy a práce s nimi

pondělí:  DOPOLEDNE: nová písnička MAP, výroba mapy- práce všech, hra.- this x that, vybarvování karet: shapes and animals, výroba puzzle mapy- slovíčka- WATER, HOUSES, TREES, hra: magic rocks s PLANE, TRAIN, CAR, BOAT

              ODPOLEDNE: warm up: vyber si slovo a mluv:), rozdělení na dvě skupiny- mladší děti kreslí podle popisu, starší- gramatika- filling gaps- předložky, alphabet challenge- v týmech napsat co nejvíc slov obsahující nadiktovaná písmena, craft- tvorba mapy

úterý:    mladší děti: warm up- rozpoznávání sloves- v jakém jsou čase?, předložky- vybírání těch co už děti znají + doplňování nových- kombinování předložek s mind map- time challenge, hra- předložky

            starší děti: warm up: nepravidelná slovesa- broken words, předložky- drawing challenge, seznam předložek- vysvětlení s příklady, poslech, mind map- s předložkami, mind map challenge- přidávání výrazů s předložkami- FRÁZOVÁ SLOVESA

středa: nejmladší děti- písnička MAP, karty - Shapes and Animals

           starší děti- předložky, práce s mind maps- včleňování předložek do mind map, skládání slov

           nejstarší děti- nepravidelná slovesa, skládání a rozkládání slov- slovní druhy

čtvrtek- intenzivní kurz- skládání a rozkládání slov, craft- slow motion video CITY

           nejmladší děti = písnička MAP, karty - Shapes and Animals a výroba CAR

           mladší děti- skládání a rozkládání slov- čtení, hra- crazy chefs, mind map- skládání vět, poslech

           starší děti- práce s učebnicí Inside out upper intermediate- unit 2- family

pátek- dopoledne : DOPOLEDNE: nová písnička MAP, výroba mapy- práce všech, hra.- this x that, vybarvování karet: shapes and animals, výroba puzzle mapy- slovíčka- WATER, HOUSES, TREES, hra: magic rocks s PLANE, TRAIN, CAR, BOAT

WEEK 13- Vánoční týden:

pohádky- Grinch, Ice Age Christmas, Shreck Christmas, rozdíl mezi britskými, americkými a našemi Vánoci

popcorn, origami

WEEK 12- protiklady, Cheetah- druhá část písničky Turtle, minulost- přítomnost- budoucnost, pohádka o řepě, time lapse videa k písničkám, tvoření žebříčků nejpoužívanějších slov

pondělí- dopoledne- vyrábíme CHEETAH, jíme GINGERBREAD a zpíváme písničku TURTLE

              odpoledne- warm up- cvičení z knížky FUN FOR STARTERS- slovíčka nábytek, popis LIVING ROOM, pohádka EGGS AND HAM, gramatika- budoucí-přítomný-minulý čas (video), time lapse video k písničce OLD TREE

úterý -   mladší děti- hra na otázky/ doplňování vět, pracovní listy z Fun For Starters, hra- slideshow- popisování obrázků- There is x There are, hra na kladné a záporné věty v přítomném prostém a přítomném průběhovém času, pohádka O Velké řepě

             starší děti- warm up: převracení vět do protikladů, nepravidelné tvary sloves +tvoření otázek, téma- nejvíc používaná slova v angličtině, 

čtvrtek-  intenzivní- doděláváme a píšeme slova k básničce MONTHS, rýmování

              mladší děti- hra STONE SOUP, poslech- hádání pohádek a dopisování prvních písmen slov- začátek spellování

              starší děti- warm up: Opaky, tvoření vět, word bank- nejpoužívanější slova, inspirace ve worksheetu- 1000 nejpoužívanějších anglických slov, vybírání slov, která známe, používáme, kterým nerozumíme. 

pátek- dopoledne- písnička TURTLE, hra HIDE AND SEEk- na schovávanou- who is the turtle?, vyrábíme velké hlavy CHEETAH, procházka ven- domalováváme obrázky na chodníku

WEEK 11- téma: slovíčka- začínáme s protiklady, výroba adventního kalendáře s úkoly a s nejmenšími děláme želví krunýře s tvary

pondělí- dopoledne- tvary, čísla, želví krunýře, básnička SHAPES

              odpoledne- opakování minulých, přítomných a budoucích tvarů pravidelných sloves, výroba adventního kalendáře- psaní datumu a dnů

úterý-   starší děti: opakování nepravidelných tvarů sloves, konverzace- tvoření vět s využitím protikladů, výroba úkolů do adventního kalendáře, storytime- příběh vločky- neurčitý a určitý člen- nahrávání

            mladší děti- protiklady, básnička- Week, výroba adventního kalendáře, příběh vločky- přítomný prostý čas- nahrávání, nová básnička- Months

středa  školkové děti- domino Zoo, stříhání obrázku do adventního kalendáře, básnička SHAPES,hledání tvarů, písnička TURTLE, výroba adventního kalendáře

              mladší děti- protiklady- hra, básnička WEEK, výroba adventního kalendáře a vymýšlení úkolů

              starší děti-minulý-budoucí-přítomný čas u pravidelných sloves, příběh vločky- používání určitého a neurčitého členu, úkoly na adventní kalendář

              nejstarší děti- opakování nepravidelných tvarů sloves, konverzace- tvoření vět s využitím protikladů, výroba úkolů do adventního kalendáře, storytime- příběh vločky- neurčitý a určitý člen- nahrávání

čtvrtek- intenzivní kurz- nová básnička MONTHS, dodělávání adventního kalendáře s úkoly, hra: Who will...?

             starší děti- protiklady- tvoření vět, příslovce- tvoření příslovcí z přídavných jmen koncovkou -ly, nepravidelné tvary sloves, příběh vločky- psaní a oprava gramatiky

             mladší děti- protiklady- hra, adventní kalendář- vymýšlení úkolů- vybarvování a porozumění úkolům, zkoušení úkolů a výroba kalendáře

             nejmladší děti- adventní kalendář- malování zasněženého stromu- básnička na míchání barev, tiskání zvířátek, domino- ZOO, stříhání a lepení úkolů

pátek- TURTLES- dodělávání želvích krunýřů a barvení nohou a hlav a ocásků, pršelo a byla zima, tak jsme hráli všechny hry co jsme našli a barvili a stavěli kostky z pěnových puzzles

Week 10- téma: Turtle a how to give instructions- koukáme na video tatínka, který chce po dětech detailní popis výroby peanut butter jelly sandwich:)

dopolední kurzy- nová písnička TURTLE- želví závody

předškolní děti- písnička Turtle, vyrábíme želvičku z novin, hledání girls and boys v časopisech 

mladší školní děti- hra I am- you are, básnička Week , hledání v časopisu- She is walking, He is not jumping, etc. video- peanut butter jelly sandwich, fráze I like...kreslení a psaní odpovědí

starší školní děti- opakování present simple (He/She likeS), video- návod jak správně popsat recept- peanut butter jelly sandwich

intenzivní odpolední kurz- opakování present simple (He/She likeS), výroba psaného pexesa- minulý-přitomný-budoucí čas u pravidelných sloves, dokončování board game

nejstarší děti- tvoření vět s jedním daným slovem (if, what, when, who...), video + jak správně popisovat a tvořit návod + fráze, výroba adventního kalendáře- a task per day

logo_instagram.png
bottom of page