top of page

STARŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI

Tady najdete worksheety k procvičení pro ty starší až nejstarší, uvolňujeme ke stažení materiály, které jsme s dětmi dosud používali i ty, na které jsme chystali. Vše je popsáno v instrukcích, které jsou součástí každého worksheetu. Kdyby něco, pište! Díky  

procvičování určitých a neurčitých členů

wordorder2.png

určeno pro děti od páté třídy a dál

weird translations.png

určeno pro děti osmých a devátých tříd pro rozšiřování slovní zásoby

articles.png
logo_instagram.png
bottom of page