STARŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI

Tady najdete worksheety k procvičení pro ty starší až nejstarší, uvolňujeme ke stažení materiály, které jsme s dětmi dosud používali i ty, na které jsme chystali. Vše je popsáno v instrukcích, které jsou součástí každého worksheetu. Kdyby něco, pište! Díky  

procvičování určitých a neurčitých členů

wordorder2.png

určeno pro děti od páté třídy a dál

weird translations.png

určeno pro děti osmých a devátých tříd pro rozšiřování slovní zásoby

articles.png

© 2021

 by Playground English

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Spotify Social Icon
  • YouTube